Komunální volby

do zastupitelstva města Hlučín 5. - 6. října 2018

Volební program

pojďme společně budovat lepší místo pro život nás všech

DOBRÁ VOLBA PRO DOPRAVU

 • Vyvineme maximální úsilí k prosazení vybudování přeložky silnice I/56 (obchvat) pro odlehčení dopravního zatížení města
 • Budeme prosazovat vybudování další světelné signalizace na velkých křižovatkách hlavního tahu městem – tzv. zelená vlna – pro efektivnost průjezdu městem
 • Rozšíření parkovacích míst na pozemcích města – např. OKD západ a jiné
 • Zrušení konečné zastávky autobusové linky č.34 v Bobrovníkách – dojezd každé linky do Hlučína
 • Vznik nové autobusové zastávky „Patoryje“ v Darkovičkách, možnost prodloužení linky č.56
 • Podpora veřejné dopravy – např. úhrada senior pasu, budování cyklostezek atd..

DOBRÁ VOLBA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Obnovy starých polních cest na pozemcích města, podpora zadržování vody v krajině a dalších funkcí krajiny
 • Budování biopásů, veřejných sadů, rybníků, tůní – vše k užívání veřejnosti
 • Pravidelná odborná údržba zeleně se zaměřením na její zachování a rozvoj (zřízení odborné komise)
 • Vybudování kanalizací v městských částech Darkovičky a Bobrovníky
 • Prosadíme slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu v případě jeho řádného třídění

DOBRÁ VOLBA PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ŠKOLSTVÍ

 • Rozšíříme sociálně zdravotní péči pro děti starší sedmi let – propojením příspěvkových organizací – škol a dětské rehabilitace
 • Podpoříme vznik volnočasových aktivit pro děti s handicapem – propojením příspěvkových organizací – dětská rehabilitace a dům dětí a mládeže
 • Vybudování odlehčovací služby pro postižené děti
 • Vytvoříme koncepci propojení a rozvoje školství v Hlučíně – spolupráce veškerých školských zařízení na území města - od mateřských škol po školy základní, odborné a střední
 • Zachováme dostupnost městského bydlení
 • Vytvoření centra seniorů, rozvoj domova důchodců

DOBRÁ VOLBA PRO ROZVOJ, PROSPERITU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MĚSTA

 • Podpora vybudování nové víceúčelové sportovní haly s využitím dotačních programů
 • Rozvoj hlučínské Štěrkovny – vybudování nového bazénu v prostoru „malého oka“, výsadba nové zeleně, celoroční volný vstup do areálu hlučínské Štěrkovny
 • Vybudování veřejného internetu na důležitých veřejných místech
 • Podpora vybudování nového wellness centra s rekreačním bazénem v prostorách sportovní haly – již hotová projektová dokumentace
 • Budeme podporovat zájmové spolky, sdružení a organizace, volnočasové aktivity, činnost pro děti, mládež a občany jak produktivního tak seniorského věku
 • Budeme jednat s vlastníky staré hospody v Darkovičkách o budoucnosti tohoto objektu - možný prodej městu a vytvoření multifunkčního domu

Kandidáti

jsme lidé z řad občanů města

1. Bobrovníky

Blanka Kotrlová

51 let, místostarostka města

2. Hlučín

MUDr. Ladislav Kulaviak

62 let, lékař

3. Darkovičky

Ing. Tomáš Matýsek

33 let, lesní inženýr

4. Bobrovníky

Radim Matějček

46 let, jednatel společnosti

5. Hlučín

Michal Jačanin

33 let, hasič, programátor

6. Malánky

Jakub Šimánek

33 let, vedoucí skladu

7. Darkovičky

Lukáš Stoklasa

33 let, revizní technik

8. Darkovičky

Ing. Martin Benko

43 let, manažer prodeje

9. Darkovičky

Karin Tomašová

47 let, farmaceutická asistentka

10. Hlučín

Lukáš Pater

26 let, OSVČ

11. Hlučín

Pavla Sulowská

60 let, OSVČ

12. Bobrovníky

Ing. arch. Pavel Ksenič

32 let, architekt

13. Hlučín

Ing. Andrea Jačaninová

31 let, mateřská dovolená

14. Hlučín

Marek Halfar

27 let, manažer v bankovním sektoru

15. Hlučín

Bc. Jiřina Dvořáčková

43 let, OSVČ

16. Hlučín

Ing. Jan Musiol

34 let, účetní

17. Hlučín

Bc. Michaela Nosová

30 let, sociální pracovnice

18. Hlučín

Zdeněk Pasker

28 let, řidič zdravotní služby

19. Malánky

Ing. Michaela Řehová

24 let, studentka

20. Darkovičky

Ing. Daniel Kostka

31 let, projektant

21. Hlučín

Mária Paterová

72 let, důchodkyně

Setkání s občany

setkejte se s námi a diskutujme o tom, co je potřeba změnit

Mírové náměstí Hlučín
OKD, ulice Hornická (náměstí)
Mírové náměstí Hlučín
Rovniny u Penny marketu
OKD, ulice Hornická (náměstí)
Mírové náměstí Hlučín